UW PRIVACY

PRIVACYBELEID

Met Affect is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de mensen waarmee zij werkt en de bezoekers van haar website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Met Affect houdt zich dan ook strikt aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.

In het kader van haar dienstverlening legt Met Affect gegevens vast. Het gaat hierbij om jouw contactgegevens. Met Affect gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst.

Jouw e-mailadres

Indien je je e-mailadres hebt opgegeven, dan kan deze gebruikt worden om je te informeren over een verandering in diensten van Met Affect. Als je hier geen prijs op stelt kun je je op ieder moment afmelden. Dit kan door een bericht te sturen naar laura.kleemans@metaffect.nl.

Inzage en correctie van je gegevens

Je kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die Met Affect over je heeft. Als de informatie onjuist is kun je verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van je gegevens kunnen gericht worden aan Laura via e-mailadres laura.kleemans@metaffect.nl. Op dit adres kun je ook terecht indien je eventuele vragen hebt over de manier waarop Met Affect met je gegevens omgaat.

Klikgedrag en IP-adres

Op de website van  Met Affect worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Met Affect haar dienstverlening aan jou verder optimaliseren.

Om dit te kunnen doen maakt Met Affect ook gebruik van het IP-adres van je computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan je computer wordt toegekend wanneer je het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP-adressen worden niet gekoppeld aan identificeerbare informatie, tenzij je hiervoor expliciet toestemming voor hebt gegeven.

Met Affect gebruikt cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op je computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee je websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op je computer op te slaan. Er zijn twee soorten cookies. Sessiecookies worden weer van je computer verwijderd zodra je je webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op je computer staan, ook na afsluiting van je webbrowser. Met Affect maakt gebruik van sessiecookies.

Je bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. Je kunt daarvoor je webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren. Als je cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor je beschikbaar zijn.

Belangrijk om te weten over cookies

Het gebruik van cookies is veilig. E-mail- en telemarketing acties zijn niet het gevolg van cookies. Cookies slaan namelijk je e-mailadres of telefoonnummer niet op, noch wordt er met behulp van cookies een tot een persoon herleidbaar profiel opgebouwd.

Referenties

Referenties van opdrachtgevers en de personen waarmee gewerkt is zullen worden gebruikt ten behoeve van promotionele doeleinden voor Met Affect. De letterlijke referentieteksten kunnen met of zonder naam gebruikt worden. Alleen als de betreffende persoon hier uitdrukkelijk toestemming voor gegeven heeft zullen de teksten onderschreven worden met de al dan niet volledige voor- dan wel achternaam.

Wijzigingen

Met Affect behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacy beleid. Check daarom regelmatig dit privacy beleid van Met Affect op deze website.