MET AFFECT VOOR ORGANISATIES

Met Affect voor organisaties

Vitaal en toekomstgericht werkgeverschap, het klinkt mooi, maar wat houdt het in? En vervolgens: Hoe ga je dat realiseren? Vanzelfsprekend is er geen “one size fits all” oplossing.

Een abonnement op de sportschool aanbieden maakt nog geen vitaliteitsbeleid. Window dressing kan een keuze zijn, maar door gericht aandacht te schenken aan de wensen en behoeften van je mensen en je vitaliteitsbeleid hierop in te richten, levert op langere termijn zóveel meer op:
Enerzijds meer energie binnen de organisatie, meer commitment en onderlinge betrokkenheid. Anderzijds vermindering van ziekteverzuim en ongewenste uitstroom van competente mensen.

Bedrijfsadvies

Een oplossing voor elk vraagstuk

Gebrek aan draagvlak om vitaal en toekomstgericht werkgeverschap op de agenda te krijgen? Ontbreekt het aan een duidelijke visie, concrete aanpak of borging?

Met Affect verbindt de reeds aanwezige informatie en haalt de verbeterpunten naar boven en koppelt deze aan de organisatiedoelstellingen. Dit resulteert in een bedrijfsscan en vormt de basis voor een advies op maat.

Denken én ervaren

Met Affect geeft workshops die raken. Weten is belangrijk, de combinatie met zelf ervaren zorgt voor de noodzakelijke bewustwording. De workshops zijn interactief, leuk om aan deel te nemen, vinden plaats in een veilige setting en zijn niet belerend. Workshops vinden bij voorkeur op de werklocatie plaats in groepen tot 20 personen.

Voorbeelden van workshops zijn onder andere: Wat is vitaliteit? en Vitaliteit op de werkvloer.
Verder is het mogelijk om een workshop op maat samen te stellen voor uw organisatie.

Hartcoherentie – positieve gezondheid – eigen regie – interactie/emotiemanagement

Workshops

Veel ellende kan voorkomen worden door signalen vroeg te her- en erkennen